- موسسه فرهنگی سابقون زیاران - http://sabeghoon.com -

اتاق مشاوره

image_pdfimage_print

BE

با عنایات خداوند متعال، اتاق مشاوره موسسه فرهنگی سابقون زیاران به عنوان اولین اتاق مشاوره در زیاران راه اندازی گردیده و اساتید برتر مشاوره و روانشناسی، مشاوره هایی در زمینه ی ازدواج، خانواده، مشاوره تحصیلی و آسیب های اجتماعی ارائه خواهند نمود.