بازسازی مسجد رضوی

BE

از دیر باز همگان مردم زیاران را با روحیه ی جهادی و پرتلاش شناخته و زمان های مختلف تاریخ معاصر شاهد درخشش در عرصه های مختلف بوده است.
نمونه ی بارز این حرکت، تخریب بافت فرسوده ی مسجد رضوی و ساخت مجدد آن، در مدتی کمتر از 2 سال می باشد.

با عنایت خداوند متعال و صرف بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان که همگی با همت بلند مردم زیاران تامین گردیده، طبقه ی اول مسجد رضوی آماده ی بهره برداری بوده و کاشی کاری محراب مسجد جامع رضوی زیاران با مدیریت هیات بارسازی در نیمه ی مرداد ماه سال 96 آغاز گردید.

گزارش مصور: