برگزاری مسابقات تنیس

مسابقات تنیس روز سه شنبه مورخ 17 مرداد ماه 1396 بین دانش آموزان موسسه فرهنگی سابقون زیاران برگزار گردید و بعد از بیش از 100 بازی هیجانی و جذاب بین دانش آموزان گروه های مختلف، افراد زیر رتبه ی اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

✳️تلاش ۱،۲✳️

نفر اول *؛ آقای محمد فلاح🎉

نفر دوم *؛ آقای مجتبی بکماز

نفر سوم*؛ آقای امیرضا رئيسي

✳️تلاش ۳،۴✳️

نفر اول *؛ آقای محمدامین فلاح 🎉

نفر دوم *؛ آقای کیوان بکماز

نفر سوم*؛ آقای رضا نجفی

✳️طلوع ۱،۲ ✳️

نفر اول *؛ آقای امیر مهدی رازه 🎉

نفر دوم *؛ آقای امیر محمد مرادی

نفر سوم*؛ آقای محمد کریمی