جلسات هم فکری و هم اندیشی خانواده ها با موسسه_ ۱۳۹۴/۲/۷

بسم الله الرحمن الرحیم

معتقدیم که تربیت موفق و پویا همچون مثلثی است که از 3 ضلع: 1-خانواده 2- مسجد و موسسات تربیتی   3-مدرسه تشکیل شده است و جهت تربیت درست دانش آموزان باید این 3 بازوی تربیتی، وظایف خود را به درستی و به طور هماهنگ انجام دهند. لازمه ی این هماهنگی، ارتباط اولیای دانش آموزان با موسسه و برگزاری جلسات مشورت و هم فکری می باشد؛ تا علاوه بر ارتقای برنامه های موسسه، اولیا نیز در جریان برخی از امور تربیتی دانش آموز خود قرار گرفته و نهایت همکاری را با موسسه مبذول دارند. به همین منظور موسسه فرهنگی سابقون در جهت اعتلای امور تربیتی دانش آموزان اقدام به برگزاری سلسله جلسات هم فکری و هم اندیشی با خانواده های دانش آموزان می نماید؛ که اولین جلسه آن در روز دوشنبه مورخ 1394/2/7 برگزار شد.

 

گزارش تصویری:

 

 

WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-1394.2.7_1WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-1394.2.7__2 WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-1394.2.7_3