جلسه حل مشکل مصرف بیش از اندازه ی برق

BE

با شروع فصل تابستان، افزایش دمای هوا و بالا رفتن بیش از اندازه ی مصرف برق، اداره برق شهرستان آبیک در هفته ی آخر تیرماه جلسه ی آموزشی را در مسجد جامع رضوی زیاران تشکیل داده و راهکارهای عملی و کاربردی جهت کاهش مصرف برق در کشور را ارائه نمودند. جهت آشنایی مخاطبین، برخی از راهکارهای ارائه شده در ذیل اشاره می گردد:

1. جایگزینی نور طبیعی بدل از نور مصنوعی لامپ

2.دقت در بر چسب انرژی و استفاده از وسایل برقی که مصرف کمتری دارند.

3.استفاده نکردن از وسایل برقی در ساعات پیک مصرف برق(بعد از ظهر ها و شب ها)

و…

در پایان برنامه به برخی از سوالات مخاطبین در خصوص چرایی ایجاد نکردن نیروگاه های بیشتر در کشور و چرایی عدم کمبود برق در سایر کشور های پیشرفته ی جهان پاسخ داده شد.

گزارش مصور برنامه:

photo_2017-07-19_12-12-08