جلسه ی دوشنبه ۲ مرداد ماه پیرامون اردو

BE
اردو یکی از برترین ابزارهای تخلیه ی انرژی جوانان و دانش آموزان می باشد.
در مباحث تربیتی نیز نقش اردو کم نظیر می باشد.
معاونت تربیتی شهید بهشتی با شناخت این عرصه ی بسیار مهم و کم نظیر، در سال 1396 کارگروه اردویی را متشکل از دانش آموزان گروه امید 3و4 تشکیل داده و بنا دارد نهایت بهره برداری را از ظرفیت های این ابزار تربیتی داشته باشد.
در همین راستا جلساتی برگزار گردیده و اهداف، ماموریت ها و برنامه های پیش رو بررسی می گردد.

گزارش مصور جلسه ی دوشنبه مورخ 2 مرداد ماه: