سلسله همایش خانواده_۱۳۹۴/۳/۹

بسم الله الرحمن الرحیم

بنیاد خانواده یکی از مهم ترین بنیاد های موجود در هر جامعه ای است به گونه ای که اهمیت آن بر هیچ شخصی و نهادی پوشیده نیست و همگان می دانند که اگر آسیبی کوچک به پیکره ی این نهاد مهم و ارزشمند وارد شود، جامعه آسیب جدی خواهد دید. همچنین می دانیم آسیب دیدن یک جامعه مانند مسموم شدن هوای محیط زندگی است که چنین هوایی باعث آسیب دیدن تمام افراد آن جامعه می گردد.حال با توجه به اهمیت خانواده، هر انسان و مجموعه ای باید به عنوان عضوی از جامعه، برای حفظ و تقویت این نهاد ارزشمند در حد توان خویش کوشش نماید. موسسه سابقون نیز به عنوان یک مجموعه مردمی وظیفه خود می داند در راستای تحقق این امر مهم، همایش های خانواده ای را به صورت فصلی برگزار نماید که به شکر خداوند متعال تا کنون بیش از 10 همایش برگزار نموده و این بار نیز این همایش ها را با موضوع زمینه های تربیت صحیح فرزندان در نوجوانی ، و با سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای عظیمی در تاریخ 9/3/94 برگزار نمود.

گزارش مصور:

WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-Khanevadeh_1 WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-Khanevadeh_4 WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-Khanevadeh_3 WwW.Sabeghoon.com_Hamayesh-Khanevadeh_2