نامه سردار قاسم سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا

بسم الله الرحمن ارحیم

کلیپ نامه سردار قاسم سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا:

دانلود کلیپ بالا