همایش خانواده ۹۵/۲/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاء ها و آسیب های موجود در زمینه تغذیه که متاسفانه پیامدهای منفی آن را در قالب بیماری ها و مشکلات مختلف در سطح جامعه مشاهده می نماییم، مسئولین موسسه فرهنگی سابقون زیاران را بر آن داشت جلساتی با موضوع تغذیه و طب ایرانی و اسلامی برنامه ریزی نموده و با حضور استاد عقیقی در سالن ورزشی شهدای زیاران برگزار نمایند.

در همایش خانواده ی روز چهارشنبه مورخ  95/2/15  بیش از صد نفر، متقاضی مشاوره ی حضوری طب سنتی بوده که برخی از آنها در روز همایش و برخی نیز در روز جمعه مورخ  95/3/28  در مسجد جامع رضوی زیاران از این مشاوره ی استاد بهره بردند

 

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_1

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_2

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_3

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_4

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_5

WwW.Sabeghoon.com_hamayesh2_6