اخبار نمایشگاه امسال

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولین موسسه سابقون خبر دادند:

نمایشگاه امسال با استقبال بی نظیر مردمی برگزار گردید.

186 هنرمند زیارانی صنایع دستی خود را به نمایشگاه ارائه نموده و بیش از 900 نفر از نمایشگاه بازدید نمودند.

همچنین نمایشگاه سابقون از روز دوشنبه 15 شهریور در پارک شهید رجایی آبیک دایر می گردد.